Räkna ut urvalets storlekOBS: Använd punkter för decimaler, ej kommatecken.

eller


respondenter

(95% konfidensgrad)

Exempel:
"Jag vill genomföra en undersökning som maximalt har 3% felmarginal när 50% har svarat på ett visst sätt. Hur stort urval behöver jag då?"

- Ange siffran 3 som Maximal felmarginal och 50 som Procentsats. Svaret blir att du behöver ett urval på 1067 personer i din undersökning.